VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

In de loop der jaren ben ik mezelf steeds meer gaan verdiepen in de producten rondom wimperextensions. Dit omdat wij als stylisten elke dag met chemische producten aan het werk zijn.

Als trainer heb ik een training geschreven die betrekking heeft op de lijm (Cyanoacrylaat) voor stylisten o.a. om de gevaren van het product onder de aandacht te brengen bij stylisten.

Voor de lijm (Cyanoacrylaat) die wij als stylisten gebruiken bestaat er een verplicht veiligheidsinformatieblad met belangrijke
informatie. Dit is te vergelijken met een bijsluiter van de paracetemol.

De belangrijkste punten voor een wimperstylist zijn bijvoorbeeld;
Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming.
Identificatie van de gevaren.
Samenstelling en informatie over de bestanddelen.
Eerste hulpmaatregelen.
Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming.
Toxicologische informatie.

Na het geven van de Cyanoacrylaat training beginnen steeds meer stylisten het besef te krijgen en worden de veiligheidsbladen bij de groothandels opgevraagd. Voor Lashstylist Magazine ben ik begonnen met het verzamelen van de VIB die bij de wimpergroothandels in Nederland verkocht worden. Zodat deze voor stylisten makkelijk te downloaden zijn. (www.lashstylistmagazine.nl/)

Hier begon mijn grootste verbazing;
Veel groothandels hadden deze niet op voorraad;
Groothandels die weigeren te verstrekken;
Veiligheidsbladen die niet compleet zijn;
Veiligheidsbladen niet in het Nederlands;
Het ontbreekt aan de juiste etikettering waar o.a. de gevaren in pictogram moet worden uitgebeeld.
Dit terwijl er vanuit de Rijksoverheid een wet is waarin de groothandel verplicht word.

Wie een dergelijke stof of preparaat in de handel brengt (als producent, importeur of verdeler) moet vanuit de Rijksoverheid aan de professionele gebruiker er een veiligheidsinformatieblad van verstrekken. Volgens Artikel 31(5) van REACH moet het VIB worden verstrekt in de officiële taal van de lidstaat waar de stof wordt verhandeld. In Nederland moet dit dus in het Nederlands.

De REACH Verordening (EG) 1907/2006 beschrijft waar bedrijven en overheden zich aan moeten houden op het gebied van omgaan met chemische stoffen. Afhankelijk van hun rol in de toeleveringsketen, aard en gebruik van de stoffen hebben bedrijven verplichtingen. REACH geldt voor stoffen die geproduceerd, geïmporteerd, verwerkt of verhandeld worden in de EU.

De CLP Verordening (EG) 1272/2008 beschrijft waar bedrijven zich aan moeten houden op het gebied van gevaarsindeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels. Doordat de CLP Verordening is gebaseerd op een wereldwijde indeling zijn de gevaaretiketten over de hele wereld vergelijkbaar.

VIB-check

Het is belangrijk en wettelijk verplicht dat jouw leverancier het VIB goed invult. Als er informatie niet klopt of ontbreekt, kan dat gevaar opleveren voor jouw en voor de klanten. Doe daarom de VIB-check. De VIB-check is voor bedrijven die gevaarlijke stoffen en/of mengels afnemen van leveranciers. Met de VIB-check controleer je of een veiligheidsinformatieblad (VIB) voldoet aan de belangrijkste eisen uit de Europese verordeningen REACH en CLP die te maken hebben met gezond en veilig werken.

http://www.vib-check.nl/